Jdi na obsah Jdi na menu
 


Trochu historie o krásných fotografiích na cestách

1. 8. 2018

 

    Krajská rada Svazu důchodců ČR Středočeského kraje uskutečnila v letech 2013 - 2014  čtyřkolovou internetovou fotosoutěž „Život v přírodě očima seniorů“, která měla nebývalý úspěch. Porota měla v každém kole opravdu těžkou práci, protože nás všechny překvapilo, jak kvalitní fotografie a v jakém množství jsme od amatérských fotografů z řad seniorů dostávali. Vybrat totiž z více než 850 snímků došlých v jednotlivých kolech ty vítězné bylo sice těžké, ale vybrat nakonec pro výstavu pouze 80 z nich bez určení pořadí, to bylo opravdu složité. Ve stálé porotě jsme měli 2 mladé profesionální fotografy, ale konečné slovo měli pracovníci reklamní agentury Klubko55 z Kladna, kteří pro výstavu fotografie ve velikosti A4 zhotovili a pomohli nám zajistit i výstavní rámy. Jak jsme se všichni svého úkolu zhostili, posuzují nakonec spokojení návštěvníci našich výstav.

    Soubor fotografií byl nejprve vystaven v srpnu 2014 v menší výstavní síni Memoriam v Památníku Lidice a pochvalných zápisů v návštěvní knize  bylo opravdu hodně. Ve Sládečkově vlastivědném muzeu v Kladně jsme výstavu doplnili i o výrobky našich členek z „kroužků šikovných rukou“ základních organizací SDČR z Nových Dvorů, Kamýku n. Vlt., Kladna a Lidic, nazvali jsme  ji „Čím se baví senioři ve volném čase“a máme radost, že záštitu nad ní převzal hejtman Středočeského kraje pan Ing. Miloš Petera. Výstava trvala v muzeu celý říjen a listopad 2014, shlédlo ji nejen velké množství běžných návštěvníků muzea, ale potěšilo nás, že se v sále konaly i různé besedy a přednášky pro školní mládež. 

    Při dvou hromadných návštěvách kladenských seniorů jsme vyslechli i komentáře, jak vůbec nápad na fotosoutěž vznikl, že byl původně zamýšlen jen jako doplněk činnosti některých středočeských organizací SDČR, a jak soutěžících i fotografií přibývalo. Při první komentované výstavě jsme pro návštěvníky připravili i krásné překvapení – přijely nám zatančit členky tanečního kroužku ZO SDČR z Kamýku n. Vlt. „Country baby“ a sklidily veliký potlesk. Při té příležitosti také kladenská 3. MO SDČR navázala vzájemnou spolupráci se ZO SDČR Kamýk n. Vlt. 

    Při druhé komentované výstavě jsme k prezentaci činnosti pozvali i ředitelku kladenské Fontány, která návštěvníky seznámila s činností tohoto městského zařízení – pečovatelská služba, rozvoz obědů do několika kladenských pečovatelských domovů i jednotlivým důchodcům, zájmové kroužky, pořádání společenských odpolední pro seniory, Univerzita 3. věku, výuka seniorů pro práci s počítači, jazykové kurzy, různé besedy a přednášky. K výčtu činností Fontány také patří Domovinka – denní pobyt seniorů v prostorách Fontány, poskytování hygienické péče, kadeřnice, pedikůra atd. Ve Fontáně pracuje také „kroužek tvořivých rukou“, který své výrobky prezentuje na různých výstavách ve Středočeském kraji a může se pochlubit i mnoha vítěznými cenami. 

    Výstavu „Čím se baví senioři ve volném čase“ jsme změnili na putovní a pod názvem „Život v přírodě očima seniorůl“ jsme ji nabídli  i do jiných krajů ČR. V lednu a únoru r. 2015 byla v Hustopečích u Brna, v březnu a dubnu byla  instalována ve spolupráci s místní organizací SDČR v krásných prostorách divadla v Novém Boru. Také zde sklidila výstava velký úspěch a byla opět doplněna o krásné výrobky kroužku šikovných rukou zdejší organizace Svazu důchodců ČR.  V červenci pak byly fotopanely vystaveny v Památníku Ležáky u Pardubic, během podzimu pak o ně měli  zájem v Mariánských Lázních a dalších kulturních zařízeních  Stč. kraje a v lednu a únoru r. 2016 pak měla být  instalována v divadle v Táboře. Tyto plánované akce se však pro různé organizační nejasnosti nakonec neuskutečnily .

    Naopak  následující fotosoutěž měla v r. 2016 také velký úspěch a měla název „Růže symbol přátelství očima seniorů“ a pořádali jsme ji ve spolupráci s Památníkem Lidice  Pro vítěze jsme kromě knižních odměn připravili i sazenice keřů lidických růží a vyvrcholením této fotosoutěže pak bylo rozhodnutí vítězek zasadit tyto růžové keře jako osobní dar v Růžovém sadu v Památníku Lidice. Připojila se k tomu nejen Krajská rada SDČR Stč. kraje, ale i 1., 3. a 4. MO Kladno i OAZA Lidice a darovali jsme do Růžového sadu celkem dalších 15 keřů růží. K této fotosoutěži se ještě připojila družina při ZŠ Buštěhrad a od malých děti  jsme za účinné pomoci jejich rodičů dostali 25 krásných fotografií lidických růží. Celou kolekci fotografií fotosoutěže „Růže symbol přátelství očima seniorů“ a „Růže symbol přátelství očima seniorů a dětí“ jsme vystavovali v r. 2017 v lidické OAZE. Nyní jednáme s Památníkem Lidice o možnosti ukázat  fotografie z těchto soutěží také ve výstavních prostorách  Památníku Lidice

    Mezitím jsme dostali nabídku instalovat fotografie z fotosoutěže  „Život v přírodě očima seniorůl“ v Národopisném muzeu v Třebízi u Slaného po celé letní období roku 2017 Také zde měla výstava úspěch   Poté jsme fotografie na přechodnou dobu zapůjčili do Domu s pečovatelskou službou ve Slaném. V současné době jednáme o zapůjčení výstavy s pracovnicí kladenského zámku. 

    Novou fotosoutěž  vyhlášujeme na téma „Naši zvířecí mazlíčci očima seniorů“. Protože je mezi námi velmi mnoho milovníků různých zvířátek jako domácích mazlíčků, věřím, že i tento námět potěší naše fotoamatéry a kvalitních a krásných fotografií dojde na naši adresu dost k tomu, abychom opět uspořádali další putovní výstavu. Na web stránkách středočeské krajské organizace i na web stránkách spolku budou propozice nové fotosoutěže k 1.srpnu 2018 uveřejněny

    Vážení čtenáři a účastníci našich fotosoutěží a návštěvníci naší putovní výstavy, máme radost, že můžeme také prezentovat činnost současnýách 8 středočeských organizací Svazu důchodců ČR nejen na našich web stránkách www.sdcr-stc.estranky.cz i v tisku.  Na shora uvedené web stránce jsme měli také vyhlášeny další internetové fotosoutěže „Památná místa v ČR očima seniorů“ a „Památná místa 2. světové války“, jejíž vyhodnocení bylo k 70. výročí ukončení 2. světové války. Poté následovala fotosoutěž „Bojnice očima českých seniorů“, kterou jsme vyhlášili ve spolupráci s Jednotou důchodců v v Trenčíně a v Bojnicích. Obě fotosoutěže však neměly dostatek kvalitních fotografií, abychom je vystavovali jako ucelenou výstavu. 

    Tento článek z historie našich středočeských fotosoutěží je jen malou ukázkou činností, které naše organizace ve volnočasových aktivitách pro své členy i další důchodce dělají.  Jsme také rádi, že téměř 170 členských organizací našeho spolku v celé republice může v současné době nabídnout svým členkám a členům plnohodnotné zapojení do společenského i veřejného života i ve vyšším věku, že staří lidé nesedí osamoceně doma, ale najdou mezi vrstevníky podle svého zájmu rsvé uplatnění  a určitě i nové přátele.

    Po 27 letech trvání a velmi potřebné činnosti Svazu důchodců ČR došlo od 1. ledna 2018 k přejmenování tohoto spolku na spolek SENIOŘI České republiky, z. s.  Věřím, že se nám povede podle současných plánů nového vedení spolku navázat na letitou tradici dlůchodcovského hnutí v naší republice a že naše organizace v celé republice budou důstojným pokračovatelem činností, tolik potřebných pro lidi staré i starší, kteří se ještě chtějí zapojovat do společenského života. 

    Vážení senioři-důchodci,  nezapomeňtě, že i vy si můžete ve svých obcích a městech také založit svůj spolek seniorů pod hlavičkou SENIOŘI ČESKÉ REPUBLIKY, z.s. kde si budete podle svých představ a plánů organizovat činnost a  setkávání přátel ve volnoíčasových aktivitách – mohu vám se založením i pomoci – stačí, když mi pošlete dotaz na nemcova.sdcr@seznam.cz.  Přeji vám všem hlavně zdraví a radost ze života, není totiž dobré zůstávat ve vyšším věku v osamění.. Máme společné heslo – „důchodci dchodcům, aby člověk nebyl sám“, a věřte, že jeho naplňován přináší spokojenost i radost všem. Na vaše dotazy se těší

Hana Němcová, předsedkyně Krajské organizace

SENIOŘI České republiky, z. s.  Středočeského kraje