Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vyhlášení fotosoutěže "Bojnice očima českých seniorů"

2. 6. 2014

 

KRAJSKÁ RADA SVAZU DŮCHODCŮ ČESKÉ REPUBLIKY
STŘEDOČESKÉHO KRAJE

www.sdcr-stc.estranky.cz

Vážení přátelé,

v r. 2013 skončila úspěšně fotosoutěž „Život v přírodě očima seniorů“ - téma bylo pro každé roční období. Krajská rada Svazu důchodců ČR, o. s. Středočeského kraje rozhodla, že fotosoutěž bude i v r. 2014 pokračovat, tentokrát v rámci mezinárodní spolupráce důchodců ze Středočeského kraje (Česká republika) a Trenčínského kraje (Slovenská republika).

Vyhlašujeme

fotografickou soutěž

„BOJNICE OČIMA ČESKÝCH SENIORŮ“
                
Organizátorem soutěže je Krajská rada Svazu důchodců ČR
Středočeského kraje se sídlem v Kladně, Mostecká 3229, IČ 75068168

Vyhlášení soutěže: 1. května 2014

Konec soutěže:  31. července 2014

Vyhodnocení a vyhlášení vítězů: do 15. srpna 2014

Z fotografií bude v Kulturním centru v Bojnicích uskutečněna putovní výstava s trváním 25. 8. - 14. 9. 2014

Fotosoutěž má dvě témata:

téma č. 1 - „Bojnice očima českých seniorů“

téma č. 2 - „Bojnice včera a dnes“

Fotografie na každé téma bude odborná porota hodnotit zvlášť.

Ceny pro vítěze – téma č. 1

1. místo – týdenní pobyt pro 1 osobu v hotelu REGIE*** v Bojnicích (Slovensko)
2. místo -  věcná cena
3. místo -  věcná cena

Ceny pro vítěze – téma č. 2

1.  místo – týdenní pobyt pro 1 osobu v penzionu HEJTMAN v Chlumu u Třeboně (Česká republika)
2.  místo -  věcná cena
3.  místo – věcná cena

    Mediálním partnerem fotosoutěže je měsíčník DOBA SENIORŮ. Šéfredaktor tohoto měsíčníku věnuje vítězi fotosoutěže – 1. téma - ZVLÁŠTNÍ CENU -  roční předplatné měsíčníku DOBA SENIORŮ. Kromě toho budou v Době seniorů zveřejněny i vítězné fotografie.

    Krajská rada SDČR Středočeského kraje věnuje vítězi fotosoutěže – 2. téma – ZVLÁŠTNÍ CENU – roční předplatné měsíčníku Doba seniorů.

    Kromě těchto zvláštních cen budou ještě vítězné fotografie uveřejněny na web stránkách krajské rady www.sdcr-stc.estranky.cz
     
    Fotografie zasílejte na e-mail adresu fotosoutez.krsdcr@seznam.cz nebo na  nemcova.sdcr@seznam.cz. Vždy prosím uveďte předmět – FOTOSOUTĚŽ 2014.

    Splnění podmínek soutěže bude soutěžícím seniorům a seniorkám zárukou zařazení jejich fotografií do soutěže.

    Vážení účastníci fotosoutěže i čtenáři našich web stránek,
věříme, že Vás fotosoutěž z r. 2013 „Život v přírodě očima seniorů“ i letošní fotosoutěž „Bojnice očima českých seniorů“ zaujme a na naší shora uvedené web adrese si přečtete, jak loňská fotosoutěž probíhala a jak probíhá i ta fotosoutěž letošní. Můžete se svými příspěvky, posílanými na moji e-mail adresu nemcova.sdcr@seznam.cz , zúčastnit i event. diskuze – slušné a věcné příspěvky k tématu uveřejníme v rubrice „Ohlasy na fotosoutěž“.

    Fotky do soutěže posílejte s vědomím, že se pochlubíte veřejnosti svým zájmem o fotografování, svým úhlem pohledu nejen na hrad v Bojnicích, ale i na celé krásné město. Naše spolupracující slovenské přátele z Jednoty důchodců Slovenska Trenčínského kraje i další návštěvníky putovní výstavy nejen v Bojnicích budou jistě Vaše fotky zajímat.

    Můžete nám také pomoci při pořádání putovních výstav z obou fotosoutěží, doporučení nebo i kontakty posílejte také na moji e-mail adresu. Předem Vám všem za spolupráci děkuji.

    Jménem Krajské rady SDČR Stč. kraje přejí všem účastníkům fotosoutěže hlavně hodně zdraví, spokojenosti a dobré nálady.

Hana Němcová
předsedkyně Krajské rady SDČR
Středočeského kraje

Podmínky soutěže:
    
Soutěžit může pouze senior či seniorka.

1.    Jednotlivé fotografie musí být v minimální velikosti 2480 x 3500 px. Tato velikost je důležitá pro případnou možnost otištění. V případě menšího rozlišení nemůžeme zajistit kvalitu a velikost tisku jako u ostatních správně dodaných fotografií.
2.    Velikost jednoho vašeho e-mailu nesmí překročit 5 MB. Pokud se do této velikosti nevejdete, pošlete každou fotografii ve více e-mailech. Fotografie nikdy  nezipujte!
3.    Fotografie + musí být uložena ve formátu JPG a označena jménem a příjmením autora a názvem fotografie, např. Antonín Novák+název fotky
4.    V předmětu vašeho e-mailu musí být téma soutěže.
5.    Každý e-mail musí obsahovat prohlášení, že jste autorem zasílaných fotografií, že máte vypořádána práva třetích osob, které se na vašich fotografiích objevují. Nezapomeňte na přesnou poštovní adresu pro případné zaslání výhry.
6.    Od jednoho autora lze z každého tématu přihlásit maximálně 5 snímků.
7.    Do soutěže posílejte pouze fotografie, které ještě nebyly nikde uveřejněny
    (např. na web stránkách, v časopisech, na výstavách a pod.).
8.    Fotografie posílejte na e-mail adresu fotosoutez.krsdcr@seznam.cz nebo nemcova.sdcr@seznam.cz Každý e-mail označte předmětem „FOTOSOUTĚŽ  2014“.
9.    Vyhodnocení provede porota, složená ze zástupců Krajské rady SDČR Stč. kraje a odborných spolupracovníků.  Každá zaslaná fotografie bude hodnocena samostatně.
10.    Vyhlášení soutěže a vítězné fotografie budou uveřejněny na web stránce www.sdcr-stc.estranky.cz a na další www.sdcr.cz , tam pak v rubrice Středočeský kraj.
11.    Soutěže se nesmí zúčastnit členové poroty.
12.    Organizátor fotosoutěže Krajská rada SDČR Stč. kraje si vyhrazuje právo:
-    soutěž ze závažných důvodů zastavit nebo zrušit. Důvody zrušení uveřejní na web stránce www.sdcr-stc.estranky.cz a www.sdcr.cz
-    vyřadit ze soutěže snímky, které mohou obsahovat prvky násilí nebo budou v rozporu s veřejným pořádkem či dobrými mravy
-    vyřadit ze soutěže snímky, nebudou-li zaslány podle podmínek této soutěže
-    se zaslanými fotografiemi nakládat pro svou propagaci na web stránkách www.sdcr-stc.estranky.cz a www.sdcr.cz bez dalšího souhlasu autora.
13.     Fotografie zaslané do soutěže se nevracejí.
14.     V případě osobního nevyzvednutí ceny požádá autor e-mailem nebo dopisem organizátora soutěže o zaslání poštou. Neučiní-li to, cena propadá ve prospěch dalšího pokračování fotosoutěží.
15.     Organizátor fotosoutěže nezodpovídá za skutečnosti způsobené přenosem e-mailových zpráv. Účastník soutěže bere na vědomí rizika spojená s takovou formou komunikace včetně omezené možnosti ověření doručené zprávy.
    Krajská rada SDČR Středočeského kraje prohlašuje, že zaslané fotografie nebudou bez případného souhlasu autora poskytnuty třetí straně a a také bez souhlasu autora nebudou komerčně využity.

    Účastí ve fotosoutěži se všichni účastníci zavazují dodržovat pravidla této soutěže. Účastník, který uvedl nepravdivé údaje nebo nepravdivé prohlášení pro účast v soutěži, odpovídá za veškeré škody, které mohou tímto jeho jednáním vzniknout (autorská práva) a je povinen odškodnit nebo bránit organizátora soutěže před případnými následky.

---------------------------------

Spolupráce s Jednotou důchodců Slovenska Trenčínského kraje

Spolupráce s Kulturním centrem v Bojnicích, Slovensko

Týdenní pobyt pro 1 osobu v hotelu REGIE*** věnuje CK IMT Tours, s. r. o Bojnice, Slovensko

imt.jpg


Týdenní pobyt pro 1 osobu věnuje Penzion HEJTMAN v Chlumu u Třeboně, Česká republika

 

hejtman_logo.jpg


Zvláštní cenu - roční předplatné na měsíčník Doba seniorů – 2. téma „Bojnice včera a dnes“ věnuje vítězi Krajská rada Svazu důchodců ČR Středočeského kraje

Mediálním partnerem fotosoutěže je měsíčník Doba seniorů. Šéfredaktor věnuje vítězi – 1. téma „Bojnice očima českých seniorů“ zvláštní cenu – roční předplatné tohoto měsíčníku

 

ds.JPG


Mladí fotografové Michal Vlček a Tomáš Rys spolupracují v porotě s organizátory fotosoutěže v rámci mezigeneračních vztahů zdarma (obrázek je zároveň odkazem - klikněte na něj)

 

vyfot_male.jpg