Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vyhlášení fotosoutěže "Květiny našich zahrad očima seniorů"

14. 3. 2019

 

 

SENIOŘI ČESKÉ REPUBLIKY, z. s., krajská organizace

Středočeského kraje

www.sdcr-stc.estranky

 

Organizátor fotosoutěže – SENIOŘI ČESKÉ REPUBLIKY,. z.  s., krajská organizace Středočeského kraje se sídlem v Kladně, Mostecká 3229

vyhlašuje fotografickou soutěž

„Květiny našich zahrad očima seniorů“

 

Vyhlášení soutěže:                           15. března 2019

Konec soutěže:                                 15. května 2019

Vyhodnocení a vyhlášení vítězů:      červen 2019

 

Ceny pro vítěze: 

1. místo –  dárková poukázka na zboží v hodnotě 1.500 Kč

2. místo –  dárková poukázka na zboží v hodnotě 1.000 Kč

3. místo –  dárková poukázka na zboží v hodnotě 500 Kč

Krajská organizace SENIOŘI ČR Stč. kraje může v případě dostatečného množství došlých fotografií uspořádat  výstavu na téma „KVĚTINY NAŠICH ZAHRAD OČIMA SENIORŮ“  v různých místech České republiky. 

Fotografie zasílejte na e-mail adresu fotosoutez.krsdcr@seznam.cz nebo na  nemcova.sdcr@seznam.cz. Vždy prosím uveďte předmět – FOTOSOUTĚŽ 2019

Splnění podmínek soutěže bude soutěžícím zárukou zařazení jejich fotografií do soutěže.

Přejeme všem účastníkům soutěže hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.

Za organizátora fotosoutěže:                 

Hana Němcová, předsedkyně KR SENIOŘI ČR Stč. kraje

Podmínky soutěže:

Soutěžit mohou seniorky či senioři a osoby nad 55 let věku.


1. Jednotlivé fotografie musí být v minimální velikosti 1200 x 1600 px. Tato velikost je důležitá pro případnou možnost otištění.

2. Velikost jednoho vašeho e-mailu nesmí překročit 5 MB. Pokud se do této velikosti nevejdete, pošlete každou fotografii ve více e-mailech. Fotografie nikdy nezipujte!

3. Fotografie samotná musí být uložena ve formátu JPG a označena jménem a příjmením autora a názvem fotografie, např. Antonín Novák, Květiny našich zahrad očima seniorů, jpg

4. V předmětu vašeho e-mailu musí být uvedeno téma soutěže.

5. Každý e-mail musí obsahovat prohlášení, že jste autorem zasílaných fotografií, že máte vypořádána práva třetích osob, které se na vašich fotografiích objevují. Nezapomeňte na přesnou poštovní adresu pro případné zaslání výhry. 

6. Od jednoho autora lze k uvedenému tématu přihlásit maximálně 5 snímků.

7. Do soutěže posílejte pouze fotografie, které ještě nebyly nikde uveřejněny (např. na web stránkách, v časopisech, na výstavách apod.).

8. Fotografie posílejte na e-mail adresu fotosoutez.krsdcr@seznam.cz nebo nemcova.sdcr@seznam.cz Každý e-mail označte předmětem „FOTOSOUTĚŽ  2019“.

9. Vyhodnocení provede porota, složená ze zástupců Krajské organizace SENIOŘI ČR, z. s. Stč. kraje a odborných spolupracovníků.  Každá zaslaná fotografie bude hodnocena samostatně.

10. Vyhlášení soutěže a vítězné fotografie budou uveřejněny na web stránce www.sdcr-stc.estranky.cz

11. Soutěže se nesmí zúčastnit členové poroty.

12. Organizátor fotosoutěže Krajská organizace SENIOŘI ČR, z. s. Stč. kraje si vyhrazuje právo 

- soutěž ze závažných důvodů zastavit nebo zrušit. Důvody případného zrušení musí uveřejnit na web stránce www.sdcr-stc.estranky.cz 

vyřadit ze soutěže snímky, které mohou obsahovat prvky násilí nebo budou v rozporu s veřejným pořádkem či dobrými mravy

vyřadit ze soutěže snímky, nebudou-li zaslány podle podmínek této soutěže

se zaslanými fotografiemi nakládat pro svou propagaci na web stránkách www.sdcr-stc.estranky.cz nebo v tisku  bez dalšího souhlasu autora.

13.  Fotografie zaslané do soutěže se nevracejí.

14.  V případě osobního nevyzvednutí ceny požádá autor e-mailem nebo dopisem organizátora soutěže o zaslání poštou. Neučiní-li to, cena propadá ve prospěch dalšího pokračování fotosoutěží.

15.  Organizátor fotosoutěže nezodpovídá za skutečnosti způsobené přenosem e-mailových zpráv. Účastník soutěže bere na vědomí rizika spojená s takovou formou komunikace včetně omezené možnosti ověření doručené zprávy. 

16. Fotografie k tématu „Naši zvířecí mazlíčkové očima seniorů“  označte názvem, datem vzniku fotografie, jménem a adresou autora, věkem autora a telefonem nebo e-mailem. 


Krajská organizace SENIOŘI ČESKÉ REPUBLIKY, z. s. Středočeského kraje prohlašuje, že zaslané fotografie nebudou bez souhlasu autora poskytnuty třetí straně a také bez souhlasu autora nebudou komerčně využity. Autoři fotografií souhlasí s uveřejněním vybraných fotek na uvedených web stránkách nebo v tisku. Nejlepší snímky může organizátor fotosoutěže použít i na souhrnné výstavě. 

Účastí ve fotosoutěži se všichni účastníci zavazují dodržovat pravidla této soutěže. Účastník, který uvedl nepravdivé údaje nebo nepravdivé prohlášení pro účast v soutěži, odpovídá za veškeré škody, které mohou tímto jeho jednáním vzniknout (autorská práva) a je povinen odškodnit nebo bránit organizátora soutěže před případnými následky. 

------------------------------------

Ceny do fotosoutěže:

Krajská organizace SENIOŘI ČR, z. s. Středočeského kraje

logo_scr.jpg

Odborná spolupráce 

Klubko 55, reklamní a umělecká agentura Kladno

 

logo_klubko.png