Jdi na obsah Jdi na menu
 


Den válečných veteránů v Kladně a v Praze

24. 12. 2012

 

    Členové ČsOL Kladno se 8. listopadu zúčastnili slavnostního koncertu Ústřední hudby armády ČR, který se konal symbolicky v Obecním domě, ve Smetanově síni. Obecní dům byl vybrán i proto, že je spjat se vznikem Československa, z jeho balkonu byla dne 28. října 1918 vyhlášena naše republika. Koncert moderoval Václav Žmolík a byl vysílán v přímém přenosu v Českém rozhlase 2. S krátkým projevem vystoupil ministr obrany Alexandr Vondra, který připomněl význam tohoto dne, poděkoval všem přítomným, že přijali jeho osobní pozvání a popřál příjemný kulturní zážitek. Za doprovodu Ústřední hudby armády ČR vystoupil např. sólista Státní opery Jurij Kruglov, houslista Pavel Šporcl, šansonierka Radka Fišarová a další umělci. Velký úspěch a potlesk provázel vystoupení  dudáckého souboru ve skotských krojích.

    Další den 9. 11. se konal Den válečných veteránů u pomníku padlých v 1. světové válce na náměstí Svobody v Kladně. Zúčastnil se také primátor města Kladna ing. Dan Jiránek, členové ČsOL a ČSBS Kladno, zástupci Sokola, Klubu českého pohraničí, 3. ZO důchodců Kladno  a další. Slavnostní atmosféru umocnilo vystoupení dětí z nedaleké amálské základní školy, které zazpívaly státní hymnu a píseň Teče voda teče. Předsedkyně ČsOL Kladno ve svém projevu zdůraznila souvislost bojů československých legionářů se vznikem republiky. V 1. světové válce jich  bojovalo na 140 000.  Připomněla, že 11. 11. roku 1918 v 11 hodin a 11 minut padly poslední výstřely 1. světové války. Příměří bylo podepsáno téhož dne v 5 hodin a 5 minut v železničním vagóně v lese ve stanici Rethondes u Compiegne  na francouzském území. Dále stručně zmínila symbol vlčího máku. Pietní vzpomínka byla ukončena položením květin.

    V neděli 11. 11. se členové ČsOL zúčastnili pietní vzpomínky na Vítkově. Odpoledne se konal slavnostní koncert v divadle U Hasičů. Koncert připravila Československá obec legionářská, Ministerstvo obrany ČR a Nadační fond LEGIE 100. Pořadem provázel František Trávníček, člen ČsOL, který zdůraznil, že se jedná o setkání s válečnými veterány a komponovaný hudební pořad s názvem Cestami válečného veterána. Byl připraven nejenom ke Dni válečných veteránů, ale i výročí bitev československých legií za 1. světové války a také na počest československého zahraničního a domácího odboje v letech 1939 až 1945. Záštitu převzal primátor Hlavního města Prahy.

    Působivé melodie zpívala Táňa Janošová, Zdeněk Junák, Jurij Kruglov. Na klávesy doprovázel Martin Jakubíček, Kateřina Prudilová – housle, Tomáš Matula – trubka. A nechyběl Vojenský umělecký soubor Ondráš Brno s cimbálovou muzikou. Píseň Karla Hašlera Ta naše písnička česká byla věnována brigádnímu generálovi Alexandru Beerovi, který k 28. říjnu obdržel nejvyšší státní vyznamenání Řád Bílého lva. S touto písní se naši vojáci v době 2. světové  války loučili se svojí vlastí. Po skončení koncertu, který se všem přítomným velmi líbil,  se objevily i slzy dojetí a všichni účinkující sklidili zasloužený potlesk. Pak již nastala neformální část a sice občerstvení a možnost přátelských setkání přítomných veteránů a členů ČsOL. K tomu vyhrávala cimbálová muzika a mnozí si zazpívali jako např. naše členka Daniela Fialová. Členové ČsOL Kladno přispěli na fond LEGIE 100  1 200 korun.

    Dne 14. 11. ČsOL Kladno uspořádala společenské odpoledne s hudbou a tombolou. Opět jsme přizvali i členy ČSBS, 3. ZO důchodců Kladno a zástupce baráčnické obce ze Slaného. Této akce se zúčastnil také  redaktor Národního osvobození Karel Štusák, kterému se  v Kladně u Zlatého selátka moc líbilo.

    V úvodu předsedkyně ČsOL připomněla význam Dne válečných veteránů a pak již  se tančilo a zpívalo. Hudbu pro nás zajistil zdarma majitel této restaurace ing. Josef Husák, kterému patří naše velké poděkování. Bohatou tombolu připravili členové výboru ČsOL Kladno. Po hodině hudby následovalo losování 150 cen tomboly. Klobouk k hlasování poskytl bratr Miroslav Sůva, který bez klobouku nikdy nevychází.  Všem se akce moc líbila. Zásluhu na tom měl hudební doprovod pana Jiřího Wachtla a samozřejmě dobrá nálada všech přítomných. Rozhodně si tuto akci, kterou považujeme za velmi úspěšnou (účast 64 osob) rádi zopakujeme i v příštím roce.  Toto příjemné setkání jsme mohli upořádat díky dotaci Středočeského kraje. 

Text: Eva Armeanová, foto: Stanislav Pítr a Rudolf Wolf

pb091860.jpg

pb091863.jpg

pb111865.jpg

pb111866.jpg

p1050750.jpg

p1050757.jpg

p1050776.jpg

p1050777.jpg

p1050783.jpg

p1050789.jpg