Jdi na obsah Jdi na menu
 


Setkání legionářů po 64 letech

12. 6. 2011

    V. manifestační sněm Československé obce legionářské se konal v sobotu dne 4. června 2011 na památném Vítkově. Byla to význačná událost, IV. manifestační sněm byl uspořádán v roce 1947.

    Slavnostní část byla zahájena nástupem čestné jednotky v dobových uniformách a přinesením praporu ČsOL. Po příchodu čestných hostů byly vztyčena státní vlajka, historické zástavy, prapory Sokola a ČsOL. Po zaznění hymny ČR byla přednesena řada projevů. Jako první se  ujal slova armádní generál Tomáš Sedláček,čestný předseda ČsOL, dále vystoupil Milan Štěch, předseda Senátu, ministr obrany Alexandr Vondra, primátor hlavního města Prahy Bohuslav Svoboda, starostka Prahy 6 Marie Kousalíková, tajemník Ústřední rady Slovenského svazu protifašistických bojovníků Roman Hradecký, za Český svaz bojovníků za svobodu Jaroslav Vodička, zástupce Konfederace politických vězňů František Šedivý a další významní hosté. V diskuzních příspěvcích zazněly pozdravy, připomínky historických souvislostí a nutnost dále nést pochodeň našich předků, kteří se zasloužili o vznik republiky a vždy a za všech okolností hájili zájmy naší vlasti. Přítomné delegáty i hosty velmi zaujal příspěvek Františka Šedivého, který připomněl statečnost našich vojáku z roty Nazdar, vyzdvihl statečnost našich legií na ruské frontě a zmínil se, zda třeba známý hokejista ví, jak  významným místem  je město Omsk pro naše dějiny, kolik vojáků padlo při cestě Transsibiřskou magistrálou, hovořil také o italské legii a ocenil jak se italská vláda odměnila všem vojákům za jejich statečnost.

    Po projevech a zdravicích zazněla Legionářská hymna.

    V pracovní části programu byli delegáti a hosté seznámeni se zprávou o činnosti ČsOL, Republikového výboru ČsOL, Předsednictva Republikového výboru ČsOL, dále zprávou o hospodaření, zprávou Revizní komise a Rozhodčí rady ČsOL.  Bylo vyhodnoceno plnění programového prohlášení ČsOL a byly vytýčeny programové cíle pro další období.  Rovněž byly schváleny nové stanovy a byly zvoleny nové orgány.

    Do funkce předsedy byl zvolen MUDr. Pavel Budínský Ph.D, 1, místopředsedou se stal MUDr. Jindřich Sitta, 2.místopředsedou  ing. Mikoláš Končický, 3. místopředsedou ing. Emil Boček a 4. místopředsedou ing. Emil Cigánik.  Rovněž bylo zvoleno 12 členů do Předsednictva Republikového výboru a členové a náhradníci Republikového výboru, 5 členů Ústřední revizní komise a 5 členů Rozhodčí rady. 

    V současné době má ČsOL celkem 83 jednot, z toho 7 jednot je zahraničních, 6 jednot nepracuje, aktivních jednot je 70.

    Jednání sněmu provázela slavnostní atmosféra, kterou dotvářely  uniformy válečných veteránů a dobrá nálada všech zúčastněných.

    Se závěrečným projevem vystoupil armádní generál Tomáš Sedláček, který popřál všem zvoleným hodně úspěchů  v jejich záslužné práci a vyzdvihl  jednotu Kladno,  která byla před zrušením a nyní se řadí mezi velmi aktivní a též  výrazně navýšila  členskou základnu. Je to pro nás velká čest, že se nám dostalo tak  významného ocenění a zároveň závazek, abychom dále naplňovali odkaz naší legionářské organizace, která v  letošním roce oslavila již 90. narozeniny.

    Dne 22. května 2011 uplynulo přesně  90.let od vzniku nejvýznamnější vrcholné organizace příslušníků československého zahraničního vojska – legionářů. Stalo se tak na ustavujícím sjezdu, na kterém bylo přítomno 447 delegátů zastupujících 28 865 legionářů. ČsOL od samého začátku své existence sdružovala legionáře ze všech bojišť 1. světové války s cílem starat se o jejich potřeby a pečovat o válečné invalidy a veterány a také připomínat bojové tradice Československých legií a společného boje Čechů a Slováků za svobodu, národní svébytnost a vznik Československé republiky v čele s prezidentem T.G. Masarykem. 

    V. manifestační sněm byl zakončen státní hymnou. 

    Samozřejmě tento sněm umožnil i celou řadu setkání. Delegáti a hosté se mohli pozdravit s bratry a sestrami z ostatních jednot a rozloučit se s brigádním generálem Alexandrem Beerem, který vykonával funkci místopředsedy ČsOL a ze zdravotních důvodů již nekandidoval.  Všichni  odjížděli domů plni dojmů a vyjádřili poděkování těm, kteří V. manifestační sněm organizačně zajišťovali.

Text: Mgr. Eva Armeanová, předsedkyně ČsOL Kladno, foto: Bc. Stanislav Pítr DiS, předseda ZO ČSBS Kladno

p6043919.jpg

vojáci v dobových uniformách

 

p6043947.jpg

slavnostní přípitek předsedkyně ČsOL Kladno s armádním generálem Tomášem Sedláčkem

 

p6043911.jpg

čestná stráž a vojáci v dobových uniformách

 

p6043955.jpg

členové ČsOL Kladno s tajemníkem Slovenského svazu protifašistických bojovníků Romanem Hradeckým a válečným veteránem plk. Pavlem Vaňkem

 

p6043927.jpg

účastníci V. manifestačního sněmu