Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jak se stát členem SDČR, o.s.

31. 10. 2011

 

CHCETE  SE STÁT ČLENEM SVAZU DŮCHODCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. ?


    Svaz  důchodců České republiky je občanské sdružení, které bylo založeno v r. 1990. Naší činností se tedy můžeme už opravdu pochlubit. Od prvních začátků, kdy jsme kladli důraz předevím na sociální oblasti života důchodců, se  v průběhu posledních let  činnost základních místních, městských či regionálních organizací v celé republice  zaměřila také více i na společenské akce, na setkávání přátel, na zájezdy nebo společné dovolené v tuzemsku i v cizině. V mnoha organizacích pořádáme besedy podle zájmů  členů, dále společenská odpoledne s tancem  nebo poslechem hudby a  různými soutěžemi, jezdíme společně do divadel, na koncerty. V mnoha organizacích máme i pěvecké či taneční soubory, kroužky šikovných rukou apod. Činnost našich organizací je rozmanitá, jak rozmanitý je život v  tom kterém regionu.

    Spolupracujeme se seniorskými organizacemi v tuzemsku i v zahraničí. Jsme  zakládajícími členy Rady seniorů České republiky a z tohoto členství plníme v zastoupení seniorů  vyjednávací, konzultativní, dohadovací, informační, iniciativní, kontrolní, mezigeneračně sjednocující a poradní funkce ve vztahu k vládě, k rezortům, k parlamentu a dalším ústavním činitelů České republiky. Podporujeme jednotlivé členské organizace v jejich práci k zajištění důstojného způsobu života ve stáří, k ochraně práv a jistot, uspokojování potřeb třetí generace. Svaz důchodců České republiky i Rada seniorů ČR jsou nepolitické organizace.

    V celé republice máme celkem 132 organizací, které jsou samostatné a činnost si organizují členové sami. V každém kraji republiky máme ustavenu Krajskou radu SDČR. Tyto krajské rady metodicky řídí jednotlivé organizace v krajích, předsedové a předsedkyně krajských rad jsou zároveň volenými členy Ústřední rady SDČR. Nejvyšším orgánem je sjezd, který se koná zpravidla každé tři roky. Mezi sjezdy je výkonným orgánem naší organizace pětičlenná Výkonná rada, která se schází pravidelně 1x měsíčně, a Ústřední rada, která se schází  1x čtvrtletně. Stanovy a další svazové dokumenty najdete také na webu.

    Svaz důchodců ČR má vlastní webové stránky www.sdcr.cz, kde najdete mnoho příspěvků o činnosti našich organizací. Na této web stránce je také čtvrtletně v elektronické podobě vydáván Zpravodaj, který si můžete z internetu i stáhnout. Můžeme ho však zájemcům posílat i poštou, objednávky přijímá sekretariát.     

    Národní knihovna nabídla Svazu důchodců ČR smlouvu o spolupráci a získali jsme certifikát k zařazení  našich web stránek v rámci programu uchování národního  kulturního dědictví na internetu. Velmi si tohoto certifikátu ceníme, protože svědčí o tom, že naše web stránky jsou kvalitní a vypovídají o dobré a prospěšné  činnosti našich organizací pro důchodce v celé republice a budou trvalou připomínkou i dalším generacím.

    V rámci celorepublikové činnosti pracují pro naše členy komise – organizační, sociální, tisková, rekreační. A právě rekreační komise již dlouhodobě sjednává pro členy SDČR z celé republiky výhodné rekreační pobyty, poznávací zájezdy nebo i relaxační a ozdravné pobyty v lázních. S poskytovali dojednáváme smluvní ceny a různé slevy. Nabídku rekreací v tuzemsku i v zahraničí uveřejňujeme také na webu www.sdcr.cz v rubrice Rekreace. Bohatá nabídka na r. 2011 Vás přesvědčí o tom, že naši členové-důchodci mohou trávit dovolenou a zasloužený odpočinek v krásných destinacích a za přijatelné ceny. V případě dalšího zájmu můžeme nabídku rozšířit i během roku, podrobnosti opět najdete na www.sdcr.cz .

Sekretariát SDČR má adresu:
nám. W. Churchilla 2,  113 59  Praha 3, budova Odborových svazů 3. patro, č. dv. 337. telef. 234 462 082-4, e.mail adresa svazduchodcu@seznam.cz. Úřední hodiny jsou Út, St a Čt 9.00 – 14.00 hod. Na této adrese a telef. číslech pracují i někteří členové rekreační komise, kteří poskytují zájemcům podrobné informace, a to vždy v Út a Čt od 14.00 do 15.30 hod. Rekreační pobyty lze na této adrese v uvedené dny také přímo zakoupit, zájemcům poskytujeme informace i telefonicky a písemně.

    Členem Svazu důchodců ČR se může stát každý občan České republiky důchodového věku, případně i invalidní důchodce. Přihlášku obdrží v základní organizaci, která je nejbližší jeho bydlišti, kde po zaplacení členské známky na příslušný rok dostane i legitimaci. Členský příspěvek na r. 2011 je 50,- Kč. Informace o místech základních organizací podají pracovnice sekretariátu nebo předsedové krajských rad. Kontaktní údaje jsou na webové stránce www.sdcr.cz.

    Vážení, přijďte mezi nás! Získáte nejen nové přátele, nebudete se mezi námi cítit osaměle, ale můžete se aktivně do společenského života mezi vrstevníky také sami zapojit. V každé základní organizaci budete srdečně vítáni. Naše ústřední heslo – DŮCHODCI DŮCHODCŮM, ABY NIKDO NEBYL SÁM – tuto snahu plně vystihuje.

    Není-li v místě Vašeho bydliště naše základní organizace, můžete si ji v případě zájmu založit sami. Předsedové krajských rad  nebo pracovnice v sekretariátě Vám velmi rádi poradí.

    Na další spokojené členy Svazu důchodců České republiky, o.s., se těší

Hana Němcová, místopředsedkyně SDČR, o.s.