Jdi na obsah Jdi na menu
 


TZ - Posudkoví lékaři - změny

18. 7. 2009

 

    Od 1. července 2009 existuje pouze jedna lékařská posudková služba (LPS). Po třech letech se z úřadů práce do České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ), konkrétně na okresní správy sociálního zabezpečení (ObrazekOSSZ), vrátilo posuzování zdravotního stavu i pro nepojistné systémy. Cílem opětovného sloučení LPS je poskytnout lepší služby klientům. Posudkoví lékaři pod jednou organizací by měli být lépe zastupitelní, více si vypomáhat a mít lépe dostupné podklady.

    Úsek lékařské posudkové služby i nadále působí jako samostatná vnitřní organizační jednotka ČSSZ. Samostatnými správními úřady z hlediska kompetencí zůstaly OSSZ. Pro přezkumné a odvolací účely nadále existují posudkové komise MPSV. Posudkoví lékaři v rámci jedné organizace zaručí lepší zastupitelnost a větší dostupnost pro klienty. MPSV předpokládá, že nový systém LPS rovněž sníží náklady na posudkovou činnost, povede ke zkrácení lhůt pro vypracování posudků o zdravotním stavu a zefektivní využívání lékařských podkladů od zdravotnických zařízení. Ty až dosud shromažďovaly nezávisle na sobě OSSZ a úřady práce, což kritizovali praktičtí lékaři i pacienti – docházelo totiž k vyšším nákladům na pořizování podkladů a dvojímu vyšetřování.

    Všichni posudkoví lékaři sjednocené LPS tak od 1. července 2009 vyhotovují všechny typy posudků v pojistných i nepojistných systémech a provádějí kontrolu posuzování zdravotního stavu pro účely nemocenského pojištění. ČSSZ také převzala zavedený systém smluvních lékařů, který se na úřadech práce osvědčil. Smluvní lékaři i nadále vykonávají stejnou činnost jako dříve pro úřady práce, a to za stejných podmínek.

    Od 1. července 2009 tak posudkoví lékaři na OSSZ při zjišťovacích a kontrolních lékařských prohlídkách posuzují zdravotní stav a pracovní schopnost občanů, konkrétně:
• plnou invaliditu a částečnou invaliditu,
• dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav dítěte a jeho neschopnost vykonávat z důvodu tohoto zdravotního stavu soustavnou výdělečnou činnost,
• zda jde o osobu zdravotně znevýhodněnou,
• zda si fyzická osoba může zvýšit vzhledem ke svému zdravotnímu stavu příjem vlastní prací,
• zda jde o fyzickou osobu těžce zdravotně postiženou, druh a stupeň tohoto postižení pro účely poskytnutí mimořádných výhod, příspěvku na úpravu bytu, příspěvku na úhradu za užívání bezbariérového bytu a garáže, příspěvku na zakoupení, celkovou opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla a příspěvku na individuální dopravu,
• zda jde pro účely dávek státní sociální podpory o fyzickou osobu dlouhodobě těžce zdravotně postiženou, dlouhodobě zdravotně postiženou nebo o dítě dlouhodobě nemocné,
• stupeň závislosti fyzické osoby pro účely příspěvku na péči,
• pracovní schopnost dočasně práceneschopných pojištěnců po uplynutí podpůrčí doby.

Štěpánka Filipová
vedoucí oddělení styků s veřejností,

tisková zpráva převzata z internetových stránek MPVS

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář