Jdi na obsah Jdi na menu
 


Průkazy mimořádných výhod po 1. lednu 2012

18. 12. 2011

   Vedle změn v dávkových oblastech přináší Sociální reforma I změny i v oblasti průkazů mimořádných výhod. Průkazy mimořádných výhod umožňují osobám se zdravotním postižením čerpat benefity v různých oblastech (v dopravě, v daňové oblasti, oblasti správních poplatků apod.). Průkazy mimořádných výhod (papírové kartičky s označením stupně mimořádných výhod, tj. se zkratkou TP, ZTP nebo ZTP/P) platí i po 1. lednu 2012. Platí po dobu, která je uvedena na jejich zadní straně, nejdéle však do 31. prosince 2015. Držitelé průkazů mimořádných výhod budou obecními úřady obcí s rozšířenou působností do konce letošního roku písemně informováni o všech potřebných skutečnostech.

    invalida_1.jpgŘízení o přiznání mimořádných výhod, které bylo zahájeno v letošním roce a které do 31. prosince letošního roku nebylo ukončeno, dokončí krajské pobočky Úřadu práce České republiky (dále jen krajské pobočky ÚP). Krajské pobočky ÚP vydají také osobě papírový průkaz TP, ZTP nebo ZTP/P dle stupně přiznaných mimořádných výhod.

    Novinkou postupně zaváděnou do systému bude karta sociálních systémů, tzv. S Karta, která začne být vydávána koncem prvního kvartálu příštího roku. Sloužit bude mj. také jako průkaz osoby se zdravotním postižením. Bude mít více funkcí, ale tam, kde bude plnit funkci průkazu osoby se zdravotním postižením, budou i nadále používány zažité zkratky (TP, ZTP, ZTP/P).

    Na rozdíl od současnosti o průkaz osoby se zdravotním postižením nebude nezbytné samostatně žádat a samostatně posuzovat zdravotní stav. Průkaz osoby se zdravotním postižením bude vydán automaticky při přiznání příspěvku na péči nebo příspěvku na mobilitu. Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením umožňuje i samostatné přiznání průkazu těm osobám, které nechtějí pobírat žádnou z dávek. V tomto případě osoba musí požádat krajskou pobočku ÚP o přiznání průkazu a její zdravotní stav posoudí posudkový lékař okresní správy sociálního zabezpečení.

Průkaz TP bude určen osobám, jež jsou podle zákona o sociálních službách považovány pro účely příspěvku na péči za osoby závislé na pomoci jiné osoby v I. stupni.

Průkaz ZTP bude náležet osobám:
• které jsou podle zákona o sociálních službách považovány pro účely příspěvku na péči za osoby závislé na pomoci jiné osoby ve II. stupni
• starším 18 let, které nejsou schopny zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace z důvodu úplné nebo praktické hluchoty.

Průkaz ZTP/P bude náležet osobám:
• které jsou podle zákona o sociálních službách považovány pro účely příspěvku na péči za osoby závislé na pomoci jiné osoby ve stupni III nebo stupni IV
• které jsou neschopné zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace (s výjimkou výše uvedených zletilých osob se sluchovým postižením).
Neschopnost zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace znamená (až na výjimku zletilých osob s úplnou nebo praktickou hluchotou) průkaz ZTP/P, a to bez ohledu na to, jaký stupeň závislosti daná osoba má.

Mění se průkazy, ale benefity zůstávají

    Ačkoli v důsledku zrušení zákona o sociálním zabezpečení a dalších právních předpisů je rušen institut „mimořádných výhod“ a mění se i podoba průkazu, benefity pro osoby se zdravotním postižením (např. slevy z ceny jízdného ve veřejné hromadné dopravě, bezplatné užívání dálnic a rychlostních silnic, osvobození od některých správních poplatků) rušeny nejsou.

    Agenda speciálních označení vozidel – Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou (O 7) zůstává i po 1. lednu 2012 v kompetenci obecních úřadů obcí s rozšířenou působností. Tato agenda se na krajské pobočky ÚP nepřesunuje.

převzato ze stránek MPSV