Jdi na obsah Jdi na menu
 


Prachatice, místo přátelské seniorům

30. 9. 2012

 

Prachatice

    Město Prachatice má necelých 12 000 obyvatel a z toho zde žije cca 13% seniorů nad 65 let věku.

    V Prachaticích působí Rada seniorů Města Prachatice (9 členná) a také při prachatické radnici pracuje Poradní sbor zdravotně postižených a seniorů (cca 30 členů), několik let. V rámci Komunitního plánování sociálních a doprovodných služeb se schází zadavatelé, poskytovatelé a uživatelé sociálních služeb v Pracovní skupině senioři.

V Prachaticích působí:
♦ Městská organizace Svazu důchodců Prachatice (cca 450 organizovaných členů)
♦ Seniorská občanská společnost Prachatice (cca 230 organizovaných členů)
♦ Obec baráčníků Vitoraz Prachatice (35 členů)
♦ Regionální klub vojenských důchodců Prachatice (cca 100 členů)
♦ Místní organizace Svazu tělesně postižených (90% seniorů s tělesným postižením z celkového počtu cca 250 členů)

Prachatice mají:
♦ nestátní zdravotnické zařízení Hospic sv. J. N. Neumanna (30 lůžek), které poskytuje zdravotnické služby, sociální – odborné sociální poradenství a půjčovnu pomůcek, odlehčovací pobyty, při hospici působí Vzdělávací centrum. Hospic poskytuje i pečovatelskou službu a domácí hospicovou péči.
♦ Domov matky Vojtěchy, domov se zvláštním režimem pro osoby s různými druhy demencí, zejména s Alzheimerovou chorobou (26 lůžek).
♦ Domov seniorů Mistra Křišťana v Prachaticích (100 lůžek), pobytové zařízení, které získalo 5 hvězdiček za kvalitu péče, nabízí bazální stimulaci, smyslovou aktivizaci, zavádí zahradní terapii, provozuje Literární kavárnu, k domovu patří Vzdělávací centrum smyslové aktivizace.
♦ Město Prachatice nabízí 75 bytů zvláštního určení ve dvou domech s pečovatelskou službou o velikosti garsoniéry a jedna plus 1.
♦ Komunitní centrum zdravotně postižených a seniorů, kde se schází nestátní neziskové organizace ke své činnosti
♦ Klub SenSen (Klub senzačních seniorů), tj. počítačová učebna, místo k setkávání.
♦ Klubovnu vojenských důchodců, místo k setkávání
♦ Klub Pod Hradbami – Klub aktivního stáří, místo k setkávání
♦ Nemocnici a s. Prachatice vedle řady oddělení má Léčebnu dlouhodobě nemocných (35 lůžek) a 2 sociální lůžka ve zdravotnickém zařízení.

Přímé akce města Prachatice pro seniory například:
- Vedení města se pravidelně setkává na tzv. Poradním sboru zdravotně postižených a seniorů se zástupci všech seniorských organizací a institucí a vzájemně se informují, senioři podávají podněty, připomínky, návrhy a vedení města, je naopak informuje, co se ve městě připravuje, realizuje.
- Rada města schválila již před několika lety vznik Rady seniorů města Prachatice, poradního orgánu vedení města Prachatice, kde je 9 seniorů se životními a profesními zkušenostmi (není politickým orgánem) a zabývají se životem seniorů v různých oblastech /doprava, bydlení, volný čas, služby a podobně)
- Město Prachatice bylo také Ministerstvem vnitra oceněno za činnost Poradního sboru zdravotně postižených a seniorů, jako příklad Inovace ve veřejné správě
- Prachatice město bez bariér – několika letý projekt odstraňování architektonických bariér (dotace cca 17 milionů) na chodnících, vybudování lávky, vstupy do objektů, veřejné WC,… za pomoci pracovní skupiny, kde vedle jiných cílových skupin (osob se zdravotním postižením, lidí se sníženou možností pohybu a orientace, rodiče s dětmi na rodičovské dovolené – kočárky.) byli právě senioři
- Zařízení Komunitního centra (zcela bezbariérového s počítači, velkoplošnou televizí s teletextem, indukční smyčkou, bezbariérovým přístupem i WC, každoročně dovybavovány – křesla, světla, nástěnky, žaluzie).
- Instalace euro klíčů za součinnosti seniorských organizací, evidence např. na Veřejné WC
- Vydání brožur tras nordic wolkink, nebo např. Bezbariérový průvodce městem, nebo průvodce ve zvukové podobě
- Vybudování Mezigeneračního hřiště s 9 rehabilitačními prvky pro seniory a nejen pro ně v Parku Mládí (kdy senioři se podíleli na výběru prvků návštěvou odborných výstav, anketou i veřejným projednáním)
- Do příkladů by se dala ale zařadit například i rekonstrukce divadla se zabudovanou indukční smyčkou, či bezbariérovým vstupem
- Tvorba Komunitního plánu sociálních a doprovodných služeb zejména v oblasti PS pro seniory, ale také osoby ohrožené sociálním vyloučením (řešení dluhové služby apod.
- RM zřídila Komisi sociální a prevence kriminality, která se pravidelně zabývá oblastí seniorů, jejich potřebami, prevencí, bydlením, připravuje podklady pro přidělování bytů zvláštního určení v DPS atd.
- Prevence kriminality – realizované projekty např. Bezpečně doma i v obci, Nenaleťte podvodníkům, besedy s policií, divadelní vystoupení – Jak se bránit podvodníkům).
- Zřízení emailových adres pro seniory – senior@mupt.cz, pomoclidem@prachatice.cz
- Zapojování seniorů do projektu Zdravého města Prachatice – např. vystupování na akcích, součinnost při organizaci Dnů zdraví, nebo Dne bez aut, či zapojení se do soutěže Kvetoucí město, kvetoucí domov
- Město tiskne seniorům bulletin – občasník se zprávami nejen pro členy organizace, ale i další zájemce, dává jim prostor v Radničním listu, ale i v místní kabelové televizi k představení různých reportáží z aktivit se seniory, vydalo ale například i zvukovou podobu Katalogu poskytovatelů sociálních služeb
- Dává možnost seniorů např. „hlídat výstavy, vstupy na věž“ a poté slevy na divadlo, vstupy do Národního domu a podobně. Město využívá seniorů například i k distribuci informací, naturální plnění (slevy)či dotazníků za
- Výlety a exkurze, které seniorům nabízí město (/exkurze do parlamentu, Domu Portus v Praze, Nadace 77, nebo na Rehaprotex, Dny seniorů Praha, nebo 2012 na natáčení pro Českou televizi o seniorech, návštěva divadla U Hasičů s programem Hron, Cibulka, Simonová + prevence)
- Účast představitelů seniorských organizací a prezentace příkladů dobré praxe na zahajovací konferenci k EY 2012 v senátu i Černínském paláci od MPSV
- Vyhlašování soutěží – 2012 Půlroční (kdy týden co týden si zapůjčují senioři jeden fotoaparát – to aby měli stejné podmínky a týden co týden fotí, jak se žije seniorům v Prachaticích, z toho bude výstava, vyhodnocení
- V rámci projektu Obec přátelská rodině, na základě získaného titulu a napsání projektu 100 % dotace, bylo dílčími granty podpořeno např. pro seniory První seniorská olympiáda /120lidí účast, vybudováno petanguové hřiště a turnaj (několik turnajů), První pomoc pro babičky, dědečky a jejich dětičky – vnoučátka, nebo klub SenSen, Akademie třetího věku, emailové dopisování, Pohled do študákovy duše /senioři v NZDM Coolna), nebo poprvé realizovaný příměstský mezigenerační tábor (děti ze sociálně slabých rodin a senioři se setkali při aktivitách běžného tábora)
- V rámci projektu Zdravého města zapojení seniorů např. do tvorby omalovánek pro nejmenší (nákresy a sestavení, nebo do výroby Pexesa – sociální služby v Prachaticích), nebo výběru prvků do areálu domova – rehabilitačních, nebo i vysazování stromů
- Město Prachatice získalo certifikát za Dobrou práci se seniory v Prachaticích od Národní sítě zdravých měst v ČR.

Přímé aktivity seniorů
- Akademie třetího věku (každoročně se otevírá a koncem června končí, zaměřená na historii, přírodu, předávání zkušeností senioři seniorů, mladí seniory informují apod.) / účast cca 60
- Hudební podzim s knihovnou – aktivita seniorů, kdy knihovna připravuje každoročně soubor 5 – 6 setkání s různými umělci a ukázkou hudby (všech žánrů), s malým ponaučením / účast cca 60
- Rehabilitační plavání – každý pátek kolem poledne (mimo prázdnin) si senioři pronajímají plavecký bazén nejen k plavání, ale i cvičení, dokonce hromadným skladbám / účast cca do 20
- Kurzy paměti – cca 6 – 7 lekcí základního kurzu v bezbariérových prostorech, cvičitelem paměti / účast cca 20
- Prstová gymnastika rukou – cvičení s rukami, prsty v klubovně, pravidelně před akcí /účast cca 25
- 16 členný senior Country klub Prachatice, který trénuje každý týden, má již tři úbory a vystupuje při různých setkáních (naposledy při prachatických slavnostech před cca několika tisíci lidmi)
- Středeční odpoledne s hudbou / setkání seniorů s tancem, zpěvem, poslechem hudby, pravidelně 1x do měsíce / cca 80
- Provoz Klubu seniorů Pod Hradbami, jedna část naučná – četba z knih, přednášky, druhá společenská – hry v karty, šachy a podobně / cca 25
- Klub SENSEN (senzační senioři) Na Sadech, jde o počítačový klub se 7 počítači, a individuálními kurzy na počítačích, fotografickými kurzy vč. zpracování na PC / cca 5 osob každou středu
- Burzy nepotřebných věcí, pro někoho potřebných – senioři si organizují burzy, kdy výtěžek jde na sociálně aktivizační činnosti seniorů a zdravotně postižených 1x 2x do roka
- Senioři se podílí na kampani Měsíc pro neziskový sektor, který v Prachaticích již několik let organizuje město Prachatice společně s neziskovými organizacemi – akci např. konference o seniorech, seniorský bál, Muzikál s panem Zímou, setkání s Jiřinou Bohdalovou (2012)
- Prachatická buchta – každoroční akce seniorů, kdy na setkání přinesou své výrobky, upečené a ochutnávají a šerpy předávají nejlepšímu receptu / každoročně účast do 100 lidí
- Literární kavárna – do cukrárny s knihou, projekt Města Prachatice – investice, provoz půjčování knih – knihovna, program – domov a občerstvení a obsluha klienti STROOMU Dub (s mentálním postižením – každý měsíc zajímavý hosté, např. doktor Cimický, profesorka Šiklová, a další /účast cca 70
- Přednášky a kurzy smyslová aktivizace seniorů, proškolení prvních trenérů a praktikantů, kteří ji mohou realizovat dál
- Tvůrčí dílny ve společenských místnostech domů s pečovatelskou službou (výroba prostírání, malování na hedvábí,…) cca 25 osob na akci / 5 x do roka
- Prodej výrobků jak v rámci velikonočních, či vánočních výstav, nebo v rámci jiných akcí, kampaní
- Týdenní setkávání a zkoušení pěveckého souboru Radostného přátelství a vystupování při různých příležitostech (např. při adventních koncertech na Velkém náměstí, nebo i v jiných místech kraje) – 30 členný sbor
- Vydávání občasníku Křišťanoviny, jdou do každé rodiny – tj. bulletin domova seniorů o seniorech, pro seniory a seniory vyprodukovaný (do každé rodiny tj. cca 4500 kusů – 3x – 4 x do roka)
- Cvičení jógy proti diabetu, se seniory, proti bolestem zad – cca 12 – 20 týdně
- Cvičení v tělocvičně, pod vedením zkušených cvičitelů – týden, co týden cca 15 lidí
- K pravidelné nabídce pro seniory patří i kurzy angličtiny a němčiny / kurzy cca po 15 lidech /4 ročně
- Zapojení se do projektu Druhý život dětské knihy – kdy 3 měsíce se koná sběr dětských již nepoužívaných knížek a pak bude v rámci Týdne knihoven předáván dětem ze sociálně slabých rodin) – již dnes 120 knih
- V rámci produktu města Prachatice Prázdninový pas nabízí seniorské organizace např. letos – Den otevřených dveří na rychtě – senioři připravují program pro děti, nebo Babičky s dědečky a vnoučaty vláčkem na lodě, apod. / účast cca 30 lidí akce
- Pravidelné zájezdy „za kulturou“ na otáčivé hlediště do Českého Krumlova, nebo do Národního divadla, nebo divadla Karlín / cca 6 zájezdů ročně s 45 lidmi
- Pořádání rekondičních pobytů s cvičením, rehabilitací, ukázkou zdravého životního stylu – např. do Podhajské, termálních lázní – týden, nebo se zaměřením pro diabetiky do Konstantinových lázní, či Mariánských lázní /cca 300 lidí ročně
- Hospicová desítka – společenskou kulturně sportovní akce (běh, chůze) pro prachatický hospic
- Běh pro zdraví a Rodinné sportovní hry (dvojic senior + vnuk) cca 500 lidí (senioři jdou většinou s hůlkami, se psy)

Kontakty realizátorů projektů a činností se seniory:
Ing. Martin Malý, starosta města Prachatice, Ing. Bc. Robert Zeman, místostarosta města
Hana Rabenhauptová, referent pro samosprávu a komunitní plánování, odbor kancelář starosty, (hana.rabenhauptova@mupt.cz, +420724188864, Městský úřad Prachatice, Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice I)
♦ Jaroslava Hauptmanová, vedoucí odboru sociálních věcí MěÚ Prachatice, 388 607 374
♦ Hana Vojtová, ředitelka Domova seniorů Mistra Křišťana Prachatice, Bavorská 993, Prachatice – reditel@ domov seniorupt.cz, telefon - 388 306 131
♦ Robert Huneš, ředitel Hospice sv. J. N. Neumanna a Domova matky Vojtěchy, Neumannova 144, Prachatice, reditel@hospicpt.cz telefon -388 311 726
♦ Michal Čarvaš, ředitel Nemocnice. A. s. Prachatice, Nebahovská, Prachatice
♦ Dana Vidlášová, vedoucí Pečovatelské a ošetřovatelské služby Prachatice, Skalka 1120, Prachatice vidlasova@fch-vimperk.cz, telefon - 731 402 992
♦ Zdena Hrůzová, Horní, Prachatice zhruzova@seznam.cz
♦ Čestmír Jiran, předseda SOS c.jiran@nettel.cz, Sokolovská 410, Prachatice
♦ Jiří Ludačka, vedoucí Klubu Pod Hradbami 85, Prachatice 383 01 – 606 940 246
♦ Karel Rabenhaupt, vedoucí Klubu SENSEN NA Sadech Rabenhaupt@tiscali.cz
♦ Karel Hrůza, vedoucí tanečního souboru Country karel.hruza@seznam.cz
♦ Emilie Popielová, vedoucí souboru Radostné přátelství
♦ Miroslav Bojanovský, předseda Rady seniorů – miroslav.bojanovsky@seznam.cz
♦ Věra Davidová, předsedkyně MO STP Prachatice - vdavidova@centrum.cz
♦ Jaroslava Lelková, rychtářka Obce baráčníků Vitoraz, telefon – 388 317 016
♦ Emil Steinmayer, Regionální klub vojenských důchodců, Na Sadech 427, Prachatice, 607503495
♦ Hana Vlasáková, Centrum pro zdravotně postižené Jihočeského kraje, o. s. pracoviště Prachatice, Hana Vlasáková, adresa: SNP 559, 383 01 Prachatice, telefon: 388 316 009, 721 001 422, e-mail: czpjkpt@seznam.cz

Tato zpráva je k dispozici i ke stažení ve formátu PDF - ZDE

zpráva je převzata ze stránek MPSV