Jdi na obsah Jdi na menu
 


Silver A v paměti tří generací(128)

11. 1. 2009

 

    Památník Lidice, ve spolupráci s poslankyní evropského parlamentu pí. Ing. Janou Bobošíkovou, se ujal uspořádání setkání pamětníků paravýsadku Silver A a ležácké tragédie a jejich potomků. Setkání se uskutečnilo v pátek 9. ledna 2009 v Pardubicích.

    Několik slov k historii:

    Paravýsadek Silver A byl na území Protektorátu Čechy a Morava shozen 29. prosince 1941 společně s výsadkem Anthropoid. Členové obou těchto skupin se 27. května 1942 účastnili atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Vypálení Lidic a Ležáků bylo jedno z nejkřiklavějších zločinů nacistického bezpráví v okupovaném Československu.

    Europoslankyně Ing. Jana Bobošíková a pracovníci Památníku Lidice, v jehož správě se nyní Národní kulturní památka Ležáky nachází, chtěli setkáním po 67 letech od prvního vysílání radiostanice Libuše poděkovat všem, kteří se podíleli na tak významném válečném činu, kteří dokázali pomoci své vlasti v čase ohrožení a z nichž mnozí zaplatili tuto svou pomoc tím nejcennějším, svými životy.

    Setkání začalo v 15.00 hod. pietní vzpomínkou a kladením věnců k pomníku na býv. popravišti u Památníku Zámeček. Od 16.00 hod. byl hlavní program v hotelu Zlatá štika. Úvodní slovo přednesla europoslankyně pí. Ing. Jana Bobošíková, zdravici poslal předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Ing. Vlček a účastníky osobně pozdravil hejtman pardubického kraje p. Ing. Radko Martínek. V dalším programu vystoupili se vzpomínkami a historickými fakty renomovaní historici PaedDr. Radovan Brož, PhDr. Jiří Kotyk a Mgr. Vojtěch Kyncl. Účastníci shlédli film s dochovanými historickými dokumenty a nakonec byla otevřena putovní výstava k ležácké tragédii. Setkání se zúčastnilo na 140 pozvaných, mezi nimi byli přímí účastníci odboje a jejich potomci, přeživší ležácké a lidické ženy a jejich děti, přední historici, spolupracovníci Památníku Lidice i zástupci pardubického kraje.

    Mezi pozvanými hosty byla i čtyřčlenná delegace Svazu důchodců České republiky v čele s předsedou p. Ing. Oldřichem Pospíšilem. Při kladení věnců u pomníku na popravišti jsme i my položili kytici květů jako výraz úcty obětem tohoto válečného bezpráví.

    Spolupráci s Památníkem Lidice a jeho ředitelem p. JUDr. Červenclem máme od loňského roku velmi dobrou a budeme v ní i nadále pokračovat. O dalších aktuálních akcích Památníku Lidice budeme na těchto stránkách podávat čtenářům včas informace.

                                                                                                            Hana Němcová, místopředs. SDČR

 

Obrazek

Na fotografii zleva: Eva Chmátalová, Ing. Jana Bobošíková, Ing. Oldřich Pospíšil, Hana Němcová, Ing. Adolf Matyska (autor fotografie: O. Pospíšil)

Obrazek

Na fotografii zleva: Eva Chmátalová a Adolf Matyska (autor fotografie: O. Pospíšil)

Obrazek

Na fotografii zleva:  Ing. Adolf Matyska, Hana Němcová a Ing. Oldřich Pospíšil, (autor fotografie: O. Pospíšil)

Obrazek

Na fotografii zleva: Ing. Adolf Matyska, Ing. Oldřich Pospíšil a krajský hejtman Pardubického kraje Ing. Radko Martínek (autor fotografie: O. Pospíšil)

 

 

Náhledy fotografií ze složky Silver A v paměti tří generací

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Ignorace HSP co s tím?

(H. Němcová, 19. 1. 2009 0:11)Pane Buvalo, děkuji za Váš zájem o naše stránky, jsme rádi, že jste naším stálým čtenářem. Než však dám souhlas s uveřejněním ve vašich stránkách, prosím - upřesněte, kde to bude uveřejněno. Pak také musím požádat p. ře. Červencla o jeho souhlas, protože dopis dal ke zveřejnění jen k nám.

H. Němcová

Ignorace HSP co s tím?

(Pavel Ján Buvala, 17. 1. 2009 7:07)

Také tento dopis mne donucuje projevit se v Konstruktivní opozici plně. Proč nás každý má mít jen za senióry co si hrají a nezlobí? Viz článek v dnešním celostátním vydáníDeníku. VR Svazu důchodců probuď se! Ja, za svou KRLiberec, veřejně prosím o souhlas k převzetí tohoto dopisu na naše stránky. Navrhuji: dejte to také na všechny stránky jež mají se SDČR o.s. co společného. Vylezme ze " zápecí" - poněkteří!
Furt přece platí: Důchodci - důchodcům; aby nikdo nikdy nebyl sám! ( - a nemusel si hrat Člověče či šachy...!)

Dopis do redakce České televize

(JUDr. Milouš Červencl, 14. 1. 2009 21:11)

Vážená redakce,
v pátek se uskutečnilo možná historicky první setkání účastníků, pamětníků nebo příbuzných pardubického odboje pod názvem "Silver A v paměti tří generací".
Očekával jsem, že se tohoto setkání zúčastní někdo z vaší reakce a osobně jsem ještě ve středu před akcí volal pana V. Weinera.
Bohužel čekali jsme marně. Docela mě to udivilo. Jsme sice na určité přezírání vůči akcím v Lidicích ze strany pražské redakce ČT zvyklí, ale doufal jsem, že v případě Ležáků a hradecké redakce tomu bude jinak.
Přemýšlím, kde se stala chyba. Akce sama byla myslím i podle dnešních ohlasů velice zdařilá. Účastníci se mohli poprvé setkat takto společně, minulý režim osoby pardubického odboje pro jejich spojení se západním odbojem mnohdy programově ignoroval, ale doba se snad přece jen změnila.
Snad vadilo, že se na akci podílela (a výrazně financovala) Ing. Bobošíková, ale tento fakt se nemusel přece zmiňovat, jako to učinili třeba v Právu nebo mfDnes.
Celé akci, pietě i setkání, byl osobně přítomen hejtman Pardubického kraje Mgr. R. Martínek, který měl i úvodní řeč k účastníkům. To znamená, že se nejednalo o nějakou bezvýznamnou akci i z tohoto hlediska.
Víte, ono se nejedná o to, zda tam byl ten nebo onen politik nebo úředník, ale jde o ty pozvané účastníky. Určitě by byli potěšeni, kdyby záběry a třeba i nějaké slovo někoho z pamětníků viděli následně ve zprávách. Měli by po letech pocit, že se jim dostává nějakého zadostiučinění, proto se přece celá akce konala.
Naším základním posláním je neustále, zejména mladé generaci, připomínat hrdinství našich předků ve druhé světové válce, aby neupadlo v zapomnění. A účastníci pardubického odboje, ležácké a lidické tragédie přece hrdiny jsou, o tom není pochyb.
Snažíme se pomoci dostat tyto události opět do podvědomí naší i zahraniční veřejnosti, studentů i pedagogů, přilákat je znovu do Ležáků. Bez dobré a pravidelné spolupráce s médii je však naše snažení poloviční.
Věřím, že tento náš postup chápete a že se nám podaří najít způsob vzájemné spolupráce, který by byl adekvátní významu Ležáků a podobných událostí v nedávné historii našeho národa.
V letošním roce chystáme celou řadu akcí přímo v NKP Ležáky, kde začíná nová sezóna 2. dubna otevřením muzea a nových výstav. Budeme vás o všech akcích s předstihem informovat a pevně věřím, že se nám společně podaří pravidelně o nich informovat i širší veřejnost.

S poděkováním za pochopení
M. Červencl
ředitel Památníku Lidice

Držte se, Středočeši!

(PíDžej, 14. 1. 2009 7:12)

Děkuji za pohotově pohodové informace z Vašich webstránek; BLAHOPŘEJI VÁM & PF 2009!

Přijdete také na Regiony do Lysé nad Labem? Vstupenky máte připraveny na www.vll.cz !