Jdi na obsah Jdi na menu
 


Několik informací ze ZPRAVODAJE SDČR č. 2/008

8. 7. 2008

 

7. sjezd Svazu důchodců ČR, o.s.

bude v Lékařském domě v Praze 2, Sokolská 31

16. října 2008

 

 Z krajských konferencí SDČR:

Novými předsedy krajských rad SDČR byli zvoleni

 Hradec Králové p. Jaroslav Groh
 Středočeský kraj pí Hana Němcová
 Karlovy Vary pí Marie Majdlová
 Plzeň p. Jiří Egermaier
 Ústí nad Labem p. Miroslav Drax


Krajské konference SDČR v Liberci byl hostem nejen hejtman kraje, ale i předseda senátu parlamentu ČR p. dr. Sobotka. Ve svém projevu zdůraznil význam seniorů a potřebu dobré spolupráce všech generací. V krajích Moravskoslezském, Jihomoravském a na Vysočině v osobě předsedy nedošlo ke změně.

Předseda SDČR na základě diskuse na krajské konferenci v Liberci požádal písemně mluvčího  Ministerstva zdravotnictví Mgr. Tomáše Cikrta, aby vysvětlil seniorům nejasnosti v lékové politice. Jde o různé ceny léků v jednotlivých lékárnách (v Evropě jsou jednotné) a o rozdílnost doplatků a jejich souběh s regulačním poplatkem za položku (30,- Kč).

 

Delegaci Svazu důchodců, kterou tvořili předs. dr. Solich, místopředs. PhMr Čiháková a předseda Rady seniorů p. Pernes, přijal 10. 6. 2008 náměstek ministra kultury dr. Mikeš za přítomnosti ředitelů odborů pp. Matějkové a Weisnera. Zástupci našeho SDČR upozornili představitele ministerstva na zvyšující se náklady na vstupné na kulturních akcích. Doporučili, aby bylo využito zkušeností z řady zemí EÚ, v nichž se k této situaci přihlíží a na podobné problémy seniorů se bere zřetel. Současně zástupci důchodců upozornili na špatnou komunikaci veřejnoprávní televize se seniorským hnutím. Představitelé ministerstva kultury přislíbili podporu v řešení těchto problémů. Bylo dohodnuto, že závěrem roku 2008 dojde k další schůzce seniorů s pracovníky ministerstva, na které bude situace znovu vyhodnocena.

-sol-

 

Přesto, že Svaz důchodců ČR – obdobně jako ostatní seniorské organizace je nestranickým občanským sdružením – doporučujeme před volbami setkání  se všemi politickými stranami (kulaté stoly). Je potřebné se všemi diskutovat o aktuálních problémech starší generace.
Vše – ať jde o bytovou politiku, sociální péči a samozřejmě o zdravotnictví – nesmí jít na úkor životní úrovně seniorů. Je potřebné přesvědčit představitele politických stran, že řešení inflace, zdražování či reformy musí být prováděny tak, aby nedocházelo ke snižování reálných příjmů seniorů. Situace v ČR ve srovnání s EU není nejlepší. Také v komunální politice musí senioři důrazně upozorňovat v případech kdy dochází k diskriminaci seniorů. Cílem našeho snažení musí být přesvědčit politické strany, že vztah k seniorům a jejich postavení je záležitostí celé společnosti – tak jak je tomu v řadě zemí EU. Problémy seniorů nevyřeší žádná politická strana – ani ta nejvíc slibující – samostatně.

Prof. Dr. Jan Solich, předseda SDČR

 

Zajímavá veřejná debata, která řešila problematiku diskriminace starších lidí, se konala v květnu v Praze. Záštitu převzali eurokomisař Špidla, ministryně Stehlíková a místopředs. vlády Nečas, kteří přednesli úvodní, velmi fundované referáty zdůrazňující pozitivní význam stárnutí obyvatelstva a význam pro společnost. V dalších sděleních, připravených zejména obč. sdružením Život 90, byla na analýzách dokumentována rozsáhlost problematiky. Bylo vzpomenuto např. nevhodného chování zdravotních pracovníků či úředníků ke starším občanům, postoje společnosti ke stáří v médiích, problémy pečovatelství či života seniorů vůbec. Zdůrazněna byla kvalitní sociální péče, problematika geriatrie, ale také význam seniorských organizací pro život seniorů či tzv. proseniorských organizací, které poskytují pomoc té části seniorů (cca 10 %), která tuto pomoc potřebuje. Je zřejmé, že i ČR začíná věnovat starším občanům větší pozornost a bude jistě trvat nějaký čas, aby se tak dělo koordinovaně, aby nespokojenců z řad seniorů bylo co nejméně.

–sol-

 

 1. říjen 2008 je mezinárodní den seniorů

 

Rady pro seniory

  • jezte pestrou stravu, nejlépe v malých porcích a v 5 dávkách denně
  • dodržujte pitný režim, denně vypijte alespoň 1,5 l tekutin, v horkém počasí více než 2 l – neperlivá voda, ovocný čaj, ředěné šťávy a džusy
  • nepodceňujte význam spánku – má význam pro dobrou kondici, funkci mozku a metabolismus   
  • pravidelným pohybem posílíte svaly i srdce a snížíte rizika řady onemocnění
  • vyhněte se jedům – nekuřte, alkohol konzumujte omezeně, omezte pohyb na přímém slunci – v letních dnech hlavně  v poledních hodinách
  • trénujte paměť, procvičujte mozek (křížovky, šachy, pexeso, sudoku, četba)
  • neodmítejte pozvání do společnosti – nerezignujte, zajímejte se o dění kolem sebe
  • vyšší věk přináší schopnost vidět vše v souvislostech a s nadhledem
  • udržujte vyvážený poměr aktivit a odpočinku – aktivita stimuluje, ale odpočinek je také důležitý

 

Několik poznámek k vedení jednoduchého účetnictví – převzato z časopisu „Neziskovky.cz“
 
Poslední novela zákona o účetnictví stanoví v § 38a, že jednoduché účetnictví může být použito pouze v případě, že v předcházejícím roce celkové příjmy účetní jednotky nedosáhly hodnoty 3 000 000,- Kč. Do této hodnoty patří všechny příjmy, tzn. jak z hlavní, tak i z hospodářské činnosti.
Podmínka, aby bylo vedeno jednoduché účetnictví k datu 31.12.2004, už neplatí.
Účetní jednotky, které již účtují v soustavě podvojného účetnictví a nepřesahují příjem 3 000 000,- Kč, mohou přejít na soustavu jednoduchého účetnictví, tj. v obecném případě kalendářní rok.
V případě, že bude v r. 2008 založena nová účetní jednotka, doporučuje se zvážit, zda její příjmy nedosáhnou hranice 3 000 000,- Kč. Pokud není jisté, že takový stav nastane, pak se doporučuje vést účetnictví podvojné.
Podle názoru Karla Malého, auditora a daňového poradce, je standardem pro vedení účetnictví neziskové organizace podvojné účetnictví. Pouze ve výjimečných případech je u neziskových organizací s velmi malým obratem  dle jeho názoru přípustné vedení jednoduchého účetnictví.

 

J.W.Goethe Staří jsme. Ale jsme chytří?
E. Hemingway Člověk není k stáru moudřejší. Je jen opatrnější.
Jiří Suchý Čas letí jako spřežení, nad kterým práská bič. Člověk se párkrát ožení a hned je mládí pryč.
Čínské přísloví Učit se je jako plout proti proudu, jen se zastavíš, už tě to nese zpátky.
Mongolské přísl. Než jdeš o něco poprosit, prohledej nejprve vlastní truhlu.
Arabské přísl. Když se bojíš, nemluv! Když už mluvíš, neboj se!
Gruzínské přísl. Budeš-li nakupovat co nepotřebuješ, budeš brzy prodávat co potřebuješ.
Turkmenské přísl. Neříkej, co ses učil. Řekni, co umíš.

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář