Jdi na obsah Jdi na menu
 


O podpoře zaměstnanosti zdravotně postižených

13. 9. 2009

 

Tisková zpráva: Zaměstnej a nakup: ČSOB a PricewaterhouseCoopers Česká republika pomáhají podpořit zaměstnanost zdravotně postižených

Praha, 9. září 2009Obrazek

    Právě zahájený projekt  s mottem „Zaměstnej a nakup“ podpoří zaměstnávání handicapovaných občanů. Podnikatelé a firmy získají návod, jak přistupovat k zaměstnávání  zdravotně postižených občanů. Novinkou, kterou tento projekt přináší, je speciální kalkulačka na www.neziskovky.cz. Díky ní si mohou podnikatelé spočítat, kolik zdravotně postižených by měl daný subjekt zaměstnávat a v jaké výši může uplatnit náhradní plnění. Chráněné dílny se naopak dozví, jak podnikavěji jednat s firmami a nabízet jim možnost zaměstnání handicapovaných občanů. Tématem se bude zabývat i seminář, který organizuje server Neziskovky.cz v úzké spolupráci s ČSOB a PricewaterhouseCoopers Česká republika (PwC).

    „Zaměstnávání zdravotně postižených je v české společnosti stále okrajové téma. Téměř polovina zdravotně postižených není ekonomicky aktivní. K firmám proto přicházíme s nově vytvořenými webovými stránkami, které  jim nabídnou speciální kalkulačku i zajímavé informace. Mohou se těšit na pozitivní příklady z praxe, odkazy na organizace, které mohou pomoci firmám se zaměstnáváním zdravotně postižených nebo na organizace, od nichž je možné odebrat zboží nebo služby v rámci náhradního plnění. Nebudou chybět ani  informace z oblasti legislativy,“ popisuje přínos nové webové platformy pro firmy Pavlína Folovská, manažerka společenské odpovědnosti ČSOB.

    "Projekt Zaměstnej a nakup je po Daňovém kalkulátoru dalším příspěvkem PwC k podpoře organizací pomáhajícím potřebným. Jeho zaměření opět umožní sdílet znalosti PwC s organizacemi napříč neziskovým sektorem. Vedle těchto aktivit se v PwC celoročně zaměřujeme na podporu vzdělávání a začlenění znevýhodněných skupin do společnosti, zejména zneužívaných a sociálně znevýhodněných dětí, mentálně a fyzicky postižených, seniorů a imigrantů. Tyto oblasti našeho zájmu jsme zvolili na základě našich společenských hodnot a preferencí zaměstnanců,“ řekl Stephen Booth, řídící partner, PricewaterhouseCoopers Česká republika.

    Důležitou součástí projektu „Zaměstnej a nakup“ bude také speciální seminář spojený s workshopem pro zástupce firem a neziskových organizací. Tento seminář vytvoří prostor pro předání potřebných informací a výměnu zkušeností se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením a s náhradním plněním. Seminář proběhne 23. září 2009 v budově ČSOB v Praze – Radlicích. „Naším cílem je otevřít diskusi tohoto často opomíjeného tématu. Na jedné straně chceme ukázat chráněným dílnám a neziskovým organizacím na konkrétních případech, jak přistupovat k prodeji svých výrobků více obchodním přístupem. Tak se budou moci méně spoléhat na finanční podporu, které je v době ekonomické recese stále méně. Na straně druhé chceme českým firmám ukázat, jak lze zaměstnávání zdravotně handicapovaných občanů pojmout koncepčněji, a představit jim organizace, které se tímto zabývají,“ upřesňuje zaměření workshopu Pavlína Folovská.

    „O zaměstnávání zdravotně postižených a náhradním plnění slyšíme čím dál častěji. Díky spolupráci s kolegy z ČSOB a PwC jsme mohli i my přispět svou troškou do mlýna a připravit produkty, které pomohou na všech stranách. Firmy a podniky možná naleznou motivaci zaměstnat zdravotně postižené, a také  mohou využít zcela nového kalkulátoru náhradního plnění. Chráněné dílny a sociální podniky zase dostanou prostor pro svou prezentaci,“ říká k projektu ředitel Neziskovek.cz Marek Šedivý a pokračuje: „Velmi se těšíme na workshop, protože ze zkušeností víme, že právě v neformálním pracovním prostředí, kdy se setkávají obě strany, vznikají nové inspirace a nápady.“

    Z výsledků šetření Českého statistického úřadu v roce 2007 vyplývá odhad, že v České republice žije 1 015 548 tisíc osob se zdravotním postižením. Celkově tvoří jejich podíl 9,87 % populace ČR. Ekonomicky aktivní jsou z pohledu pohlaví častěji muži se zdravotním postižením než ženy. Pracovně aktivních je 60 % mužů a 40 % žen. Do skupiny pracujících důchodců patří také více zdravotně postižených mužů (65 %) než žen (35 %).
Nejproduktivnější věkovou skupinou osob se zdravotním postižením jsou u obou pohlaví lidé v rozmezí 45 – 59 let. Rostoucí věk se ale odráží v poklesu ekonomické aktivity u osob se zdravotním postižením a nárůstu skupiny nepracujících důchodců, což odpovídá trendu celé populace ČR.

    Podle údajů Ministerstva práce a sociálních věcí bylo k 31. 12. 2007 v České republice evidováno celkem 354 878 uchazečů o práci. Téměř pětinu - 65 216 - z celkového počtu tvořily osoby se zdravotním postižením (z toho bylo 254 plně invalidních, 56 022 částečně invalidních a 8 940 osob zdravotně znevýhodněných).

Pozvánka na na vzdělávací den zaměřený na zaměstnávání zdravotně postižených osob a náhradní plnění v rámci společného projektu
Neziskovek.cz, ČSOB a PricewaterhouseCoopers Česká republika je ke stažení zde.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář